Вадене на скъсани дюзи

Какво предлагаме:

Вадене на скъсани дюзи

е сложен и деликатен процес, обвързан със специфично техническо оборудване и дълга практика на обучен за целта механик, добре запознат със индивидуалните особености на всеки двигател!

Тел: +359 888 518 413 , +359 878 555 066 , +359 2 920 80 85 , +359 2 483 78 88
E-mail: info@vadenenadyuzi.com
Адрес: София, ул. Осогово 58 - карта ТУК

Кратко описание на вадене на скъсани дюзи:
Много често, поради силното затягане и голямата контактна площ на инжектора, приложеното за изтегляне усилие (често около 20 тона) надминава структорната якост на дюзата и тя бива разрушена, като част от нея остава в цил. глава.

Скъсването на дюзата

бива два вида:
1. По-лошия вариат е при не спазване на технологичния ред и прилагането на подръчни средства. Призводителите на автомобили са запознати с проблема и са създали технология и инструменти за справянето с него! В конструкцията на инжектора е заложено къде и как да се скъса той, при положение че се спазва реда за екстракция. Когато скъсването е от първият тип, тоест

дюзата се къса

на случайно място, ваденето на остатъка се усложнява драстично!!!
2. По-добрият вариант на скъсване (ако може така да се каже) е, когато то настъпва след спазване на предписанията за теглене и ремонта придобива предвидим изход, като успеваемостта е близка до 100%.

Вадене на скъсани дюзи

Вадене на скъсани дюзи